Ledenvergadering LVMP

Aanmelden

Uitnodiging

Beste collega,

Wat vliegt de tijd, het is nog even winters weer, maar de lente dient zich hier en daar al stiekem aan. Tijd voor een energiegevend samenzijn en wel op vrijdag 21 april met de Algemene Leden vergadering (ALV) van de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) en aansluitend het middagsymposium. Dit keer vanuit een nieuwe mooie locatie in Utrecht!

Het bestuur informeert jullie graag over een aantal lopende zaken als ook dat de jaarrekening en het ge-update huishoudelijk reglement de revue zullen passeren. Wat heel fijn is, is dat er zich drie leden bereid hebben gevonden om zich aan te sluiten bij het bestuur. In deze ALV zal er worden gestemd over de toetreding van deze drie kandidaat bestuursleden en een nieuw commissielid.

In navolging van vorige ALV, zal Marieke Fonk ons opnieuw informeren over de huidige stand van zaken van de projectgroep Klinische Medische Psychologie. Vanuit de commissies zal de voorzitter of vertegenwoordiger kort uiteenzetten waar zij afgelopen jaar hun focus op hebben gelegd en waar zij met de commissie de komende periode mee bezig zijn (werkgroepen geven in de ALV van november altijd hun toelichting).

Aansluitend nodigen wij je van harte om in de middag deel te nemen aan het middagsymposium dat de LVMP samen organiseert met de Werkgroep NBMF: ‘Scientist-practitioner: hoe doe je dat?’

PHD-studenten, GZ- en Klinisch psychologen geven ons een inkijkje in hoe zij de praktijk met onderzoek combineren en/of ten uitvoer hebben gebracht. En wat de tips, tricks en failures zijn in dit intensieve proces. Jullie input voor de paneldiscussie met de sprekers is van harte welkom!

Deelname aan het symposium is voor leden zonder kosten, accreditatie is aangevraagd. Verdere informatie over het middagsymposium en sprekers lees je verder op deze website.

We zien jullie heel graag in april.