Ledenvergadering LVMP

Uitnodiging - vrijdag 17 november 2023

Algemene Leden Vergadering & kort middagprogramma

Beste collega,

Het bestuur van de LVMP en dat is ook het bestuur van de PAZ (NIP), nodigt je graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) met aansluitend een kort middagprogramma.

De afgelopen maanden zijn er allerlei zaken de revue gepasseerd of ze zijn nog gaande. Deze willen we graag met je bespreken en toelichten, maar vooral ook om jouw mening en ideeën te horen en wie weet ook je medewerking te mogen noteren.

Zaken als een herschreven missie en visie; een toelichting op de veranderde verenigingsstructuur; informatie uit de werkgroepen en de voortgang van het proces voor het borgen van het curriculum Medische psychologie.

Daarnaast een toelichting waar de LVMP en sectie PAZ van het NIP elkaars samenwerking meer aan het opzoeken zijn. Dit bijvoorbeeld binnen de werkgroep somatische werkvelden; het mogelijk veranderen van de naam PAZ (psychologen in algemene en academische ziekenhuizen) en een presentatie over de ‘Herziening van de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg’.

Ook zal er deze ALV maar liefst 23,5 jaar bestuurlijke ervaring en kennis ons gaat verlaten. Joost Derwig, Andrea Evers, Chantal van Kempen en Marian Rikkert zullen hun bestuurlijke taken neerleggen.

Samen met jou willen wij van hen afscheid nemen en hen allen heel hartelijk danken voor hun tomeloze en deskundige inzet voor de LVMP, PAZ en de Medische Psychologie in het algemeen. Er zal in de vergadering worden gestemd over de toetreding van Judith Prins in het bestuur in de functie van voorzitter van de LVMP.

In het middagprogramma gaat de vakjury van Wolter Goemanprijs ons uit de doeken doen wie dit jaar de Wolter Goemanprijs in ontvangst mag nemen in de categorie Wetenschappelijk belang.

Als afsluiter op de vroege middag: wat is de Medische psychologie zonder de dagelijkse praktijk waarin we steeds beter laten zien wat en hoe we iets doen binnen de Medische psychologie? Er zullen drie clinical en/of best practices worden gepresenteerd op het gebied van ‘Diagnostiek en behandeling bij OSA’; ‘Het klinische consult’ en ‘Psychologische zorg voor patiënten na het ondergaan van bariatrische chirurgie in het ziekenhuis’.