Ledenvergadering LVMP

Aanmelden

Online Algemene Ledenvergadering

 

20 mei 2022

van 09.30 - 12.30 uur 

 

Op vrijdag 20 mei 2022 vindt de voorjaars algemene ledenvergadering van de LVMP plaats van 9.30 uur tot 12.30 uur.
De vergadering zal online plaatsvinden.

De volgende onderwerpen staan (o.a.) op de agenda:
• Besluitvormende agendapunten waaronder het instemmen van nieuwe Commissie- en bestuursleden.
• Punten vanuit het bestuur
• Inhoudelijk programma – verzorgd door de Werkgroep COVID-19
• Terugkoppeling vanuit de diverse commissies en werkgroepen van de LVMP (kort), met uitgebreid verslag
   vanuit de visitatiecommissie over ‘Visitatie Nieuwe Stijl’.

De agenda en de stukken zijn voor leden in te zien via de website van de LVMP. 

Aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd, meld je daarom aan en u ontvangt een link waarmee u de vergadering kunt bijwonen!