Ledenvergadering LVMP

Aanmelden

LVMP middagsymposium

 

Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft

dr. Marthe Egberts, postdoctoraal onderzoeker & orthopedagoog i.o.t. GZ-psycholoog
Ingeborg Douwes Centrum (onderdeel van OLVG) & OLVG, afdeling Kindergeneeskunde

 


Wanneer een ouder met minderjarige kinderen de diagnose kanker krijgt, is dit een ontwrichtende boodschap voor het hele gezin. Een aanzienlijk deel van de ouders en kinderen ontwikkelt psychosociale klachten. Met vroege systematische screening kunnen risicofactoren bij gezinnen in kaart gebracht worden en kan zorg op maat geboden worden die past bij de behoefte van het gezin. In de dagelijkse oncologische praktijk is er echter nog geen passend psychosociaal screeningsinstrument beschikbaar voor deze groep gezinnen. In de kinderoncologie wordt gebruik gemaakt van de Psychosocial Assessment Tool, een evidence-based screeningsvragenlijst die door ouders wordt ingevuld en die risico- en beschermende factoren in kaart brengt. Deze factoren omvatten onder andere een aantal Adverse Childhood Experiences (ACEs).
In een lopend Nederlands onderzoek is de PAT screeningsvragenlijst aangepast voor gezinnen waarin een ouder kanker heeft en wordt de werkzaamheid van de vragenlijst verder onderzocht. In de presentatie wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en uitdagingen die psychosociale screening biedt en bij de ACEs die in de PAT worden uitgevraagd. Verder wordt het lopende multicenter-onderzoek naar het aangepaste screeningsinstrument toegelicht en wordt er aandacht besteed aan het matched-care model van psychosociale zorg voor gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Door het inzetten van psychosociale screening kunnen gezinnen op tijd worden verwezen naar passende ondersteuning, indien nodig. Hiermee kan het risico op ernstige of langdurige psychosociale klachten bij ouders en hun kinderen beperkt worden.

Leerdoelen:
- Kennis verkrijgen over het nut van psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker (of een andere
  ernstige ziekte) heeft.
- Meer inzicht krijgen in (de ontwikkeling van) een matched-care model van psychosociale zorg voor gezinnen.

 

“Invloed van partner op emotioneel herstel in de brandwondenpopulatie”

drs. Nora de la Parra, Klinisch Psycholoog / psychotherapeut
Rode Kruis Ziekenhuis

 


Brandwonden patiënten zijn psychisch gezien niet altijd makkelijk te behandelen, terwijl het psychisch functioneren wel van invloed is op fysiek herstel. Mogelijk kunnen we hen als Medisch Psycholoog toch al in een vroeg stadium helpen in hun emotioneel herstel. Niet middels individuele psychotherapie, maar via de partner. Validerend of (bepaalde vormen van) invaliderend gedrag van partner blijkt van invloed op stemming en zelfbeeld van patiënt. Dit heeft implicaties voor de rol van medisch psycholoog bij deze populatie, maar is mogelijk ook breder te trekken naar klinisch opgenomen patiënten over het algemeen.

Leerdoelen:
1. Inzicht in de rol van gedrag partner op emotioneel herstel patiënt.
2. Inzicht in de rol van de Medisch Psycholoog in dit proces.

 

 

Aan de slag in de spreekkamer én online: implementatie van screening en behandeling

Esther Deuning-Smit MSc., post-doc onderzoeker
Radboudumc

 

Verder Leven met Angst is een blended behandeling voor hoge angst voor terugkeer van kanker welke is ontwikkeld en effectief gebleken in wetenschappelijk onderzoek. Toch zijn er uitdagingen voor het maken naar de vertaalslag naar de klinische praktijk. In deze sessie delen we onze ervaringen uit een recent implementatieproject.

We bespreken:
1) Kenmerken van de screening, diagnostiek en behandeling van hoge angst voor terugkeer van kanker.
2) De kansen én uitdagingen voor het werken met een blended behandelprogramma. 
3) Hoe psychologen kunnen bijdragen aan de implementatie van evidence-based zorg.

Leerdoelen:
- De deelnemer heeft kennis over de screening, diagnostiek en behandeling van hoge angst voor terugkeer van kanker.
- De deelnemer weet wat de uitdagingen en kansen zijn voor het gebruik van eHealth in een behandeltraject.