Ledenvergadering LVMP

Uitnodiging

Beste collega,

Je kunt je nu inschrijven voor de algemene ledenvergadering (ALV) van de LVMP en het middagsymposium eHealth; zowel ALV als middagsymposium vinden online plaats. De stukken voor de ALV worden begin mei aan je verzonden.

Tijdens het middagsymposium hopen we je te inspireren met de mogelijkheden van eHealth voor de medische psychologie.

Keynote speaker is prof. dr. Daan Hommes, MDL-arts bij LUMC, hoogleraar zorginnovatie gespecialiseerd in toegepaste kunstmatige intelligentie en CEO van DearHealth; een softwarebedrijf gericht op het ondersteunen van accurate beslissingen in de behandeling van (complexe) chronische patiënten.

Boukje Lobbrecht, klinisch psycholoog en Elvira Hensema, psychotherapeut bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen nemen je mee op reis naar een 'patientjourney' met 'Blended care'.

Verder krijg je de keuze uit drie workshops:

- De toepassing van eHealth binnen de psychodermatologie door Saskia Spillekom-van Koulil, Gz-psycholoog in opleiding
   tot klinisch psycholoog bij Radboud UMC Nijmegen;

- Online Hypnotherapie door Arine Vlieger, kinderarts bij het Antoniusziekenhuis Utrecht;

- Biomedische data als voorspeller van psychisch welbevinden en indicaties van psychosociale zorg door
   Jeffry Looijestijn, Gz-psycholoog bij UMC Groningen.

De werkgroep eHealth vraagt je daarnaast om deze enquete in te vullen; ook als je niet van plan bent om deel te nemen aan het middagsymposium. Met de antwoorden op deze enquete hoopt de werkgroep zicht te krijgen op de stand van zaken binnen de afdelingen medische psychologie.

Je kunt je opgeven voor de ALV en/of het middagsymposium eHealth via bovenstaande button. 
Deelname voor LVMP-leden is zonder kosten.

Tot 21 mei a.s.!

Met digitale groet,
namens de werkgroep eHealth en bestuur LVMP