Ledenvergadering LVMP

Aanmelden

Onderwerpen middagsymposium

Het ondersteunen van accurate beslissingen in de behandeling van (complexe) chronische patiënten.

prof. dr. Daan Hommes, MDL-arts bij LUMC, hoogleraar zorginnovatie gespecialiseerd in toegepaste kunstmatige intelligentie en CEO van DearHealth

 

Meer informatie volgt. 

 

'Patientjourney' met 'Blended care'

Boukje Lobbrecht, klinisch psycholoog en Elvira Hensema, psychotherapeut, Ommelander Ziekenhuis Groningen

 

Meer informatie volgt.

 

Keuzeworkshops


De toepassing van eHealth binnen de psychodermatologie

Saskia Spillekom-van Koulil, Gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, Radboud UMC Nijmegen

In deze workshop zal ik ingaan op de verschillende mogelijkheden voor het gebruik van eHealth binnen de psychodermatologie. Ik zal eerst een kort overzicht geven van de psychosociale problematiek die een rol kan spelen bij huidaandoeningen, zoals jeuk- en krabproblematiek en stigmatisatie. Vervolgens zal ik verschillende eHealth toepassingen bespreken die zijn ontwikkeld voor patiënten met huidaandoeningen op nationaal en internationaal gebied. Ten slotte zal ik dieper ingaan op een voorbeeld van online psychologische behandeling voor patiënten met huidaandoeningen, namelijk eCoach. Ik zal de verschillende onderdelen van eCoach toelichten en aangeven hoe en wanneer deze kunnen worden ingezet bij psychodermatologische problematiek.

Leerdoelen:
- Na het volgen van deze workshop heeft u kennis over de verschillende mogelijkheden op het gebied van eHealth bij
  huidaandoeningen.
- Na het volgen van deze workshop heeft u kennis over de inhoud van een psychologische eHealth behandeling voor
  psychodermatologische problematiek.

 

Online Hypnotherapie 

Ariane Vlieger, kinderarts, Antoniusziekenhuis Utrecht


Tijdens deze workshop zal worden besproken op welke wijzen hypnotherapie kan worden aangeboden, gebruikmakend van E-health.

De leerdoelen zijn:
- Kennis nemen van de evidence voor online vormen van hypnotherapie
- Kennis nemen van de ervaring van de buikpijnpoli van het St Antonius ziekenhuis in het gebruik van de online hypnose
  behandeling voor buikpijn bij kinderen.

 

Nog onbenutte mogelijkheden van medische data voor de medische psychologie 

Jeffry Looijestijn, Gz-psycholoog, UMC Groningen

 

Meer informatie volgt.