Ledenvergadering LVMP

Onderwerpen middagsymposium

 

Wat kunnen we doen om de financiering van de medisch-psychologische zorg beter te borgen?

dr. H.G.G van Balen, klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog
VieCuri Medisch Centrum, Venlo


dr. L.N.L. Zonneveld, klinisch psycholoog
Amsterdam UMC


De medisch-psychologische zorg heeft een grote betekenis voor de medische zorg. De effecten ervan op kwaliteit van leven voor patiënten en doelmatigheid van de zorg zijn meerdere keren in kaart gebracht. De financiering van deze zorg staat echter systematisch onvoldoende op de kaart bij beleidsmakers, en ook bij ons als professionals. Die financiering is echter van groot belang om de medisch-psychologische zorg voor nu en in de toekomst te borgen, zeker in een veranderend zorglandschap.
Ondanks het voorgaande heeft de LVMP een lange traditie van intensieve lobby om onze financiële positie te versterken, zowel door de LVMP-leden zelf als door de leden van de commissie Financiering (CoFi). De CoFi laat in deze presentatie zien hoe we de lange traditie samen kunnen voortzetten. Hiervoor brengt de CoFi ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van financiering: wat betekenen die voor onze positie in de ziekenhuizen en voor de inhoud van ons werk? Ook is er voldoende gelegenheid om je vragen aan de CoFi te stellen.

Leedoelen:
• Inzicht in relevante mechanismen op macro- en microniveau om je professioneel te kunnen verhouden tot
  verrichtingensystematiek en financiële aspecten van medisch psychologische zorg in het ziekenhuis.
• In staat tot actief inhoudelijk bijdragen aan het reduceren van bedreigingen van de medisch psychologische zorg in
  het ziekenhuis vanuit financiële invalshoed en verrichtingensystematiek.

 

Samen beter?! Profilering van Medische Psychologie

prof. dr. Martha Grootenhuis, hoofd afdeling Psycho-Oncologie en groepsleider onderzoek Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie


De medische psychologie is van oudsher gebaseerd op een gedegen wetenschappelijke basis. Hoe kunnen we die optimaal inzetten om onze zorg verder te profileren? Professor doctor Martha Grootenhuis is een bijzonder voorbeeld van iemand die al ruim twintig jaar actief is op het grensvlak van wetenschap en zorg. Eerst in het Emma Kinderziekenhuis binnen de brede kinderzorg en de laatste jaren in het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Zij heeft daar vorig jaar haar oratie uitgesproken die een toonbeeld was van profilering van ons vak vanuit een wetenschappelijke basis. Een groot pleidooi voor de integratie van psychologische uitkomsten en risicofactoren in zorg en onderzoek. Door haar positie als hoogleraar en onderzoeker dicht bij de uitdagende klinische praktijk van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie kan zij als geen ander een impuls geven om wetenschap en klinische praktijk met elkaar te verbinden, en dat ook nog in de zorg voor kinderen en jongeren.
Professor Grootenhuis is een internationaal vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de algemene en in het bijzonder de oncologische pediatrie. Ze is jaren voorzitter geweest van de disciplinegroep Psychologie van de Internationale organisatie van de kinderoncologie SIOP. Ook heeft ze zo’n 300 wetenschappelijke publicaties op haar naam staan.

 

Samen Beter in ieders dagelijkse praktijk

Begeleid door: prof. dr. A.W.M. Evers, Hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden


De deelnemers gaan uiteen in subgroepen met de opdracht: Wat kun je meenemen naar je eigen werkplek? Wat heb je hiervoor nodig? Hoe kan de LVMP hierbij ondersteunen en hoe kan jij bijdragen mogelijk aan de LVMP dit te ondersteunen?

Er is een plenaire terugkoppeling.