Ledenvergadering LVMP

Algemene Leden Vergadering

Graag nodigen we je uit om op vrijdagochtend 21 mei a.s. deel te nemen aan de online algemene ledenvergadering (ALV) van de Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP). Tijdens de ALV, wordt je door het bestuur en vertegenwoordigers van de verschillende commissies en werkgroepen geïnformeerd over de stand van zaken en kun je online je stem uitbrengen. Drie leden kunnen dit keer worden ingestemd in commissies.
Het bestuur is daarnaast nog op zoek naar leden die vanuit de kascommissie volgend jaar de jaarrekening van 2021 wil controleren.

Daarnaast zullen we samen met hoogleraar Rudolf Ponds in gesprek gaan over een specialisme medische psychologie. Rudolf Ponds is voorzitter van de NVGzP en de vakgroep medische psychologie van Amsterdam UMC.

Tijdens de ALV kun je vragen voorleggen aan het bestuur via de chat. Mocht je vooraf vragen willen voorleggen, dan kun je een e-mail sturen aan secretaris@lvmp.nl
Deelname aan de ALV is zonder kosten; wel vragen we je om je uiterlijk 19 mei a.s. aan te melden. We sturen je dan de link om deel te nemen toe.

Mis jij bij webinars ook zo de mogelijkheid om bij te praten met bekende collega's in het land of de mogelijkheid om collega's uit andere ziekenhuizen te ontmoeten? Neem dan deel aan de virtuele koffietafel of virtuele speeddate!


PROGRAMMA Algemene Leden Vergadering

 

09.15 uur  Virtuele koffietafel of virtuele speeddate?
                  Bijpraten met een bekende collega uit het land? Of onbekende collega's uit het land ontmoeten?

09.30 uur  Welkom LVMP-leden
                  Introductie nieuwe leden
                  Mogelijkheid om vragen en mededelingen door te geven aan de co-host.

09.45 uur  Besluitvormende agendapunten
                  - Notulen ALV 11-11-2020 (B)
                  - Notulen ALV 8-12-2020 (B)
                  - Jaarrekening 2020 (B)

                 Instemmen nieuwe commissie- en bestuursleden:
                  - Huib van DIs, klinisch psycholoog als lid richtlijnencommissie;
                  - Harry Horsman, klinisch psycholoog Radboud UMC als lid visitatiecommissie;
                  - Esther Tieken, Gz-psycholoog OLVG als lid PR-commissie.

10.00 uur  Verder vanuit het bestuur:
                  - Contributie 2022
                  - Nieuwe Ereleden
                  - Implementatie Kwaliteitsstatuut PSZ

10.15 uur  Pauze
                  Als je wil met een collega aan de virtuele koffietafel of bij een virtuele speeddate.

10.30 uur  Kort verslag vanuit commissies en werkgroepen:
                  Raad van Advies, Visitatiecommissie, Commissie K&J, Commissie Onderwijs & Wetenschappelijk Onderzoek,
                  PR-commissie; Commissie Richtlijnen. Werkgroep Bariatrie, Werkgroep Slaap Werkgroep psycho-oncologie,
                  Werkgroep Farmacopsychologie, Werkgroep Somatisch symptoomstoornis/SOLK, Werkgroep Diabetes Mellitus.

11.30 uur  'Profileren door een Specialisme Medische Psychologie?' met hoogleraar Rudolf Ponds, voorzitter van de NVGzP
                  en de vakgroep medische psychologie van Amsterdam UMC.

12.30 uur  Middagpauze

 

Aansluitend (op woensdagmiddag 21 mei a.s.) vindt het online symposium 'eHealth'  plaats. De werkgroep eHealth heeft een informatief en inspirerend programma samen gesteld. Geen webinar, maar een online symposium, want er zal de mogelijk zijn om elkaar informeel virtueel te ontmoeten. Deelname voor leden is zonder kosten.

Ter voorbereiding op het middagsymposium vraagt de werkgroep eHealth je om een korte enquete over eHealth in te vullen. Ook als je niet deelneemt wordt het op prijs gesteld als je de enquête zou willen invullen. Invullen kan tot 20 mei a.s.